معرفی شرکت

 

 شرکت توسعه تجارت مهر ایرانیان آپادانا در سال 1392 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده است . و نام شرکت طی روزنامه رسمی به شرکت سازه طرح گستر شهرآرا تغییر یافت..

فعالیت های این شرکت بازرگانی خارجی و داخلی می باشد.

 
موضوع فعاليت شركت

اهم فعالیتهای این شرکت شامل کلیه عملیات بازرگانی مجاز اعم از خرید و فروش ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی به ویژه مواد غذایی شامل سویا، ذرت، گندم، جو و انواع روغن خوراکی می باشد.