محصولات

محصولات

     

 

 

  • کنجاله سویا

کنجاله سویا منبع غنی از پروتئین آمینو اسیدها در خوراک طیور محسوب می شود . این محصول به عنوان مکمل خوراک 50 درصد از اسیدهای آمینه قابل هضم در خوراک طیور را تامین می کند. عنصر مهمی که بر روی خاصیت هضم کنندگی کنجاله سویا تاثیرگذار است نوع سویای مورد استفاده است.

  • گلوتن ذرت

گلوتن ذرت پروتئینی آبگیری شده به صورت پودر و به رنگ نارنجی یا طلایی روشن می باشد که پس از جدا کردن نشاسته و سایر اجزاء از ذرت بدست می آید. از نظر غلظت ویتامین ،مواد معدنی و پروتئین بسیار بالا است و یکی از بهترین منابع پروتئینی مناسب جهت افزودن به خوراک دام و طیور وآبزیان می باشد.